Business Development

Vi hjälper organisationer att lösa problem och förverkliga sina strategier genom att identifiera och implementera deras strukturella och kulturella förbättringsmöjligheter.

Business Improvement Model (BIM) är ett av flera verktyg som vi använder när vi hjälper kunder att nå sina mål. Den är en utveckling av Continual Improvement Model som internationellt utvecklats under flera år. Vi anpassar alltid modellen till uppdragsgivarens specifika situation för att få maximalt utfall av förbättringsarbetet.

Tillsammans med våra uppdragsgivare arbetar vi fram en effektiv verksamhetsplan där mål och strategi är tydligt kommunicerade och förankrade bland ledare och medarbetare.

Det räcker inte att göra en blueprint eller plan för att genomföra en förändring, man måste också skapa engagemang och få med sig alla medarbetare på förändringsresan. När vi gör det blir resan betydligt enklare.

Våra angreppssätt och arbetsmetoder varierar men något som vi aldrig ruckar på är att vara raka och tydliga i vår rådgivning.

Kontakta oss och boka ett förutsättningslöst möte. Det kan vara en bra start på en förändringsresa till nya framgångar. Vi genomför allt från punktinsatser till längre specialanpassade konsultsatser.

Vi erbjuder också kortare inspirationsföreläsningar, läs mer under Business Inspiration eller längre utbildningsprogram, läs mer under Business Learning.

För kontakt, fyll i formuläret eller ring 08-32 02 00

Vi använder Stefan som föreläsare och coach. Han ger alltid 100 % och motiverar både chefer och medarbetare på ett upplyftande sätt. Stefan skapar positiva resultat därför rekommenderar jag honom gärna.

Anders Tholerud
Personalchef, Scania