Business Inspiration

Vi lever i föränderlig värld med ökade krav. Tänk om alla visste hur man skapar motivation och arbetsglädje. Tänk om alla inspirerades av en förändring och samarbetade. Tänk om alla tog ansvar och var klara över vad, varför och hur de ska prioritera, planera och leverera resultat. Vilka effekter skulle vi då få?

Ökad lönsamhet, bättre tillväxt, inspirerade medarbetare, mindre sjukfrånvaro, större engagemang och nöjdare kunder. Ja, förmodligen.
Men vad krävs för att detta ska bli verklighet? Ett genomtänkt och förankrat genomförande. Ett dedikerat ledarskap som visar vägen. Men det räcker inte, man behöver också en motivator, någon som driver på och guidar ledare, medarbetare och team att förnya och förbättra vardagen för att nå nya framgångar.

Vi erbjuder inspirationsföreläsningar för ledare och medarbetare inom olika områden. Här är några exempel på ämnen som vi kan hjälpa er med:

  • Förändringar som förbättrar
  • Samarbete och kommunikation
  • Ledarskap och medarbetarskap
  • Motivation och arbetsglädje
  • Problem- och lösningsfokuserad utveckling

Våra inspirationsföreläsningar genomförs för små och stora grupper med upp till 1000-tals deltagare. Vi arbetar med alla typer av grupper inom organisationer, allt från ledningsgruppen, säljteamet till hela organisationen.

Att boka en inspirationsföreläsning kan vara en bra start på en förändringsresa. Vi anlitas i alla faser av en förändring. Vi genomför allt från punktinsatser till längre inspirationsprogam. Målet med våra föreläsningar är alltid att inspirera till förbättringar av arbetssituationen.
Vi erbjuder också längre utbildningar, läs mer under Business Learning eller situationsanpassade konsultinsatser, läs mer under Business Development.

För kontakt, fyll i formuläret eller ring 08-32 02 00