Hur vi arbetar – vår utvecklingsprocess

Framgångsrik kompetensutveckling skapas genom ett kundanpassat och professionellt  genomförande som omges av en noggrann behovsanalys och lärdomar som följs upp och utvärderas. Nedan presenterar vi fyra steg för framgångsrik kompetensutveckling.

1. Behovsanalys
Tillsammans med kunden identifierar vi de utvecklingsbehov som finns samt presenterar förslag på upplägg och genomförande.

2. Genomförande
Med vår unika upplevelsebaserade pedagogik skapar vi positiva resultat. Här kan du läsa mer om vår uppskattade pedagogik.

3. Lärdomar
För att kunna bedöma effekten av den kompetensinvestering som gjorts följer vi  upp och utvärderar resultaten från genomförandet.

4. Kompetenssäkring
Använd kompetens avgör en organisations framgång. Våra analyser säkerställer kompetensen och hur den bäst implementeras.

Kontakta oss för mer information eller ett förutsättningslöst möte!