Pedagogik

Pedagogikens syfte är att skapa engagemang, lust till lärande och positiva resultat som kan implementeras direkt till arbetssituationen. Utgångspunkten i våra uppdrag är alltid kundens situation och utmaningar. Dessa vävs in i vår pedagogik som bygger på tre delar; action learning, forskningsbaserad teori och blended learning.

1

Action Learning – Upplevelsebaserat lärande

Den första delen i pedagogiken handlar om upplevelsebaserat lärande. Talesättet lyder; ”Det jag hör, glömmer jag. Det jag ser, kommer jag ihåg. Det jag gör, lär jag mig av”. Utgångspunkten är att involvera fler sinnen i lärandet. När tanke, känsla och handling involveras skapas långsiktiga effekter som består över tid. Deltagarnas engagemang ökar också när de får arbeta med sin egen situation genom praktiska övningar.

2

Forskningsbaserad teori

I våra utvecklingsprogram arbetar vi med korta teoretiska pass som är baserade på internationell forskning från universitet och högskolor. Organisationens och deltagarnas mål och utmaningar integreras i de teoretiska passen. Detta skapar delaktighet, motivation och positiva resultat.

3

Blended learning

Den tredje delen av vår pedagogik bygger på blended learning. Den har olika grenar och vi utgår ifrån Nobelpristagaren Carl Wiemans forskning från 2001. Den har anpassats till företag och organisationer och grundar sig på en metod i fyra steg som ökar inlärningseffekterna markant.

När dessa tre delar av vår pedagogik används i ett utvecklingsprogram garanterar vi positiva resultat. Kontakta oss för mer information eller ett förutsättningslöst möte!